جملات انگلیسی برای پروفایل

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه

جملات انگلیسی برای پروفایل ، متن زیبا، نوشته های زیبا، عکس نوشته های زیبا، تصاویر زیبا با متن، متن زیبا برای اینستاگرام، متن عاشقانه انگلیسی، جملات عاشقانه انگلیسی، جملات زیبای انگلیسی، متن پروفایل جالب، متن انگلیسی عاشقانه، جملات انگلیسی عاشقانه، جمله عاشقانه انگلیسی، متن برای بیو اینستاگرام، متن انگلیسی زیبا، متن زیبای انگلیسی، جملات انگلیسی زیبا، متن پروفایل زیبا، متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام، اسم پروفایل انگلیسی، متن جالب برای پروفایل، متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه، بیو انگلیسی برای اینستاگرام و … عبارت هایی هستند که در اینترنت بسیار جستجو می شوند در این مقاله از ره آموز قصد داریم تا قسمتی از این عبارت ها را پاسخ دهیم و هم چنین از دوستان می خواهیم که اگر متن خاصی مورد نظرشان هست در قسمت نظرات برای دوستان خود به اشتراک بگذارند تا مقاله ادامه وار باشد و هم چنین ما هم این مقاله را ادامه خواهیم داد.

همه ما در زندگی به دنبال راه‌هایی می‌گردیم که بتوانیم با انگیزه و شادمانی بیشتری به کار و فعالیت بپردازیم. یکی از راه‌ها و روش‌ها این است که جملات انگیزشی در بیان انسان‌های موفق، جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی و زیباترین جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی را بخوانیم و با خود تکرار کنیم.

پیشنهاد ما: لقب های خفن انگلیسی

جملات انگلیسی برای پروفایل

Without hustle, talent will only carry you so far
Gary Vaynerchuk

بدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Steve Jobs

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
Og Mandino

همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
Robert Kiyosaki

اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

The secret of joy in work is contained in one word — excellence. To know how to do something well is to enjoy it
Pearl Buck

راز شادی در کار در یک کلمه وجود دارد: برتری. برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
Estée Lauder

من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام بلکه من با کار کردن به آن رسیده‌ام

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
Joshua J. Marine

چالش‌ها زندگی را جالب می‌کنند و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
Vince Lombardi

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Action is the foundational key to all success
Pablo Picasso

اقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal
Henry Ford

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less
Marie Curie

هیچ چیز در زندگی ترسناک نیست، فقط باید آنها را درک کنیم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری را درک کنیم تا کمتر از آن بترسیم

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself
Galileo

شما نمی‌توانید هر چیزی را به یک انسان آموزش دهید. شما فقط می‌توانید به او کمک کنید تا آن را در خودش پیدا کنید

جملات انگلیسی برای پروفایل

 

پیشنهاد ما: چگونه فالوور اینستاگرام زیاد کنیم ؟؟؟

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

Your life does not get better by chance; it gets better by change
زندگی تو با شانس و بخت و اقبال بهبود نخواهد یافت؛ بلکه باید کمر همت ببندی و تغییرش بدهی

The kites always rise with adverse winds.
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج می گیرند

متن زیبا

Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب

Live for ourselves not for showing that to others..
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران..

۶ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.
شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان

نوشته های زیبا

Don’t be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone
از ایستادگی روی اعتقاداتت نترس، حتی اگر این کار به معنی تنها شدن باشد

Excellence is not a skill. It is an attitude
تعالی بودن یک مهارت نیست، بلکه یک نگرش و رویه رفتاری است

عکس نوشته های زیبا

A distant tour begins with one step…
سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود

جملات انگلیسی برای پروفایل

تصاویر زیبا با متن

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions
شادی چیزی حاضری و آماده نیست. شادی از اقدامات و کارهای ما ناشی می‌شود

جملات انگلیسی برای پروفایل

متن زیبا برای اینستاگرام

I want to grow old with you and love you for the rest of my life
می‌خواهم با تو پیر شوم و برای باقی عمر عاشق تو باشم

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن عاشقانه انگلیسی

I want you today, tomorrow, next week, and for the rest of my life
من تو را برای امروز، فردا، هفته بعد و باقی عمر می‌خواهم

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

جملات عاشقانه انگلیسی

LOVE is like WAR
Easy to start…
Difficult to end…
Impossible to forget…
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

جملات زیبای انگلیسی

Beauty is confidence applied directly to your face
زیبایی همان اعتماد به نفسی است که مستقیماً در صورتمان ظاهر می‌شود

You will reap what you plant in your minds farm.
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

I choose to make the rest of my life the best of my life
تصمیم گرفته‌ام که باقی عمرم، بهترین دوران زندگی‌ام باشد

متن پروفایل جالب

Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging … like dying!
گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن!

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست

متن انگلیسی عاشقانه

جملات انگلیسی برای پروفایل

تو تمام چیزی هستی که من می خوام

 

Hate is easy,
Love takes courage.
تنفر آسان است،
عشق شجاعت می‌طلبد.

پیشنهاد ما: ۱۳ توصیه ارزشمند از وارن بافت ، بزرگترین سرمایه گذار قرن ۲۰

جملات انگلیسی عاشقانه

جملات انگلیسی برای پروفایل

من میخوام با تو پیر بشم

 

We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساساتمان را مخفی می‌کنیم…
اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند…

جمله عاشقانه انگلیسی

I’m offended … depressing the rain soon stopped …
ﺩﻟﮕـــــــــﯿﺮﻡ … ﺩﻟﮕــﯿـﺮ ﺍﺯ ﺑـــﺎﺭﺍﻧـــﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻨــﺪ ﺁﻣـــﺪ …

متن برای بیو اینستاگرام

God in the hearts of those who saw no expectations, kind
خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند. (الیزابت تیلور)

متن انگلیسی زیبا

Minute penalty miss squibbles lost heart|
دلتنگی تاوان لحظه هاییست که دل می باختیم…

Winning is nothing but trying to win is all thing.
بردن همه چیز نیست؛ اما تلاش برای بردن چرا. (وئیس لومباردی)

پیشنهاد ما: اینفلوئنسر کیست و چگونه اینفلوئنسر شویم؟

متن زیبای انگلیسی

When you’re not alone and famine keep …
وقتی که هم تنهایی باشه و هم قحطی وفا …

To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.
برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

جملات انگلیسی زیبا

Bear this in mind I think sometimes not 
همین که در خاطرم فکر می کنم گاهی به یاد منی…

Always the huge blaze is from small spunkie.
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. (دانته)

متن پروفایل زیبا

Were you love! I learned this from losing …
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﯼ ! ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ …

We will feel influence of good person when we lose them.
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. (رالف والد وامرسون)

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام

When the state is not good and you reach the top of your foot’s not fair!
وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى رسیدن انصاف نیست!

Force yourself to be best that others expect from you.
خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. (هنریواردبیچر)

اسم پروفایل انگلیسی

لحظه ها…………………………………………………. Moments

تو منو به اوج می کشی……………………….You raise me up

شگفت انگیز…………………………………………….. .Amazing

متن جالب برای پروفایل

Someone that you really have …
I do not dispute his peak ….
Not chipped you go … !! do not doubt …
کســــــی که واقعا دوستــــــــــــت داشتـــه باشه …
تــــــــو اوجِ اختلافــــــــات نــــــــــــه میــــــره ….
نــــــه میــذاره تــــــو بـــــــری …!! شک نکن …

Forgiving is good…but forgetting is better.
بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

پیشنهاد ما: ۱۶ توصیه ارزشمند جف بزوس ثروتمند ترین مرد جهان

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها، آسمانی را می گریاند. حتما برای خنده من هم، کاری خواهد کرد !

I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.
من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

Wounds, but …
Good like the first day with the latest, very different. …
زخم ها خوب می شوند اما …
خوب شدن با مثل روز اول شدن ، خیلی فرق داره …

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

پیشنهاد ما: ۱۵ جمله دارن هاردی که راهنمای خوبی برای جویندگان موفقیت است.

کلام آخر

در این مقاله هدف این بوده که جملات مثبت و انگیزه بخشی گذاشته شود تا دنیای با نشاط تر و شاداب تری داشته باشیم و این حقیقت که کلام به جان انسان نفوذ می کند را با جملات مثبت خواستیم گسترش بدهیم.
بر این باور هستم که هر چقدر کلمات و جملات مثبتی در زندگی مان جاری کنیم به مراتب زندگی بهتری خواهیم داشت.
از شما دوستان هم می خواهم اگر کلمات و جملات انگیزش بخش و مثبتی را هر روز مطالعه می کنید در قسمت نظرات با دوستانتان به اشتراک بگذارید ممنون.

جملات انگلیسی برای پروفایل.
جملات انگلیسی برای پروفایل..
جملات انگلیسی برای پروفایل…
جملات انگلیسی برای پروفایل….
جملات انگلیسی برای پروفایل…..

درباره‌ی سعید انوشه

زندگی من با کامپیوتر می گذره و دوست دارم اون چیزایی که برام آموزنده بوده رو باهاتون به اشتراک بذارم

یک نظر

  1. واقعا خیلی قشنگ بود
    خیلی ممنووووون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *