خانه / شبکه های اجتماعی / جملات انگلیسی برای پروفایل

جملات انگلیسی برای پروفایل

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه

متن پروفایل جالب ، جملات انگلیسی برای پروفایل ، متن زیبا، نوشته های زیبا، عکس نوشته های زیبا، تصاویر زیبا با متن، متن زیبا برای اینستاگرام، متن عاشقانه انگلیسی، جملات عاشقانه انگلیسی، جملات زیبای انگلیسی، متن پروفایل جالب، متن انگلیسی عاشقانه، جملات انگلیسی عاشقانه، جمله عاشقانه انگلیسی، متن برای بیو اینستاگرام، متن انگلیسی زیبا، متن زیبای انگلیسی، جملات انگلیسی زیبا، متن پروفایل زیبا، متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام، اسم پروفایل انگلیسی، متن جالب برای پروفایل، متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه، بیو انگلیسی برای اینستاگرام و …

عبارت هایی هستند که در اینترنت بسیار جستجو می شوند در این مقاله از ره آموز قصد داریم تا قسمتی از این عبارت ها را پاسخ دهیم و هم چنین از دوستان می خواهیم که اگر متن خاصی مورد نظرشان هست در قسمت نظرات برای دوستان خود به اشتراک بگذارند تا مقاله ادامه وار باشد و هم چنین ما هم این مقاله را ادامه خواهیم داد.

همه ما در زندگی به دنبال راه‌هایی می‌گردیم که بتوانیم با انگیزه و شادمانی بیشتری به کار و فعالیت بپردازیم. یکی از راه‌ها و روش‌ها این است که جملات انگیزشی در بیان انسان‌های موفق، جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی و زیباترین جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی را بخوانیم و با خود تکرار کنیم.

 

پیشنهاد ما: لقب های خفن انگلیسی

 

متن پروفایل جالب

Without hustle, talent will only carry you so far
Gary Vaynerchuk

بدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

متن پروفایل جالب

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Steve Jobs

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

متن پروفایل جالب

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
Og Mandino

همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن پروفایل جالب

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
Robert Kiyosaki

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن پروفایل جالب

The secret of joy in work is contained in one word — excellence. To know how to do something well is to enjoy it
Pearl Buck

راز شادی در کار در یک کلمه وجود دارد: برتری. برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید

متن پروفایل جالب

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
Estée Lauder

من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام بلکه من با کار کردن به آن رسیده‌ام

متن پروفایل جالب

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
Joshua J. Marine

چالش‌ها زندگی را جالب می‌کنند و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند.

متن پروفایل جالب

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
.Vince Lombardi

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است.

عکس نوشته برای پروفایل

متن پروفایل جالب

Action is the foundational key to all success
.Pablo Picasso

اقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست.

متن پروفایل جالب

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal
.Henry Ford

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید.

متن پروفایل جالب

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less
.Marie Curie

هیچ چیز در زندگی ترسناک نیست، فقط باید آنها را درک کنیم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری را درک کنیم تا کمتر از آن بترسیم.

متن پروفایل جالب

You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself
.Galileo

شما نمی‌توانید هر چیزی را به یک انسان آموزش دهید. شما فقط می‌توانید به او کمک کنید تا آن را در خودش پیدا کنید.

متن پروفایل جالب

 

پیشنهاد ما: چگونه فالوور اینستاگرام زیاد کنیم ؟؟؟

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

.Your life does not get better by chance; it gets better by change
زندگی تو با شانس و بخت و اقبال بهبود نخواهد یافت؛ بلکه باید کمر همت ببندی و تغییرش بدهی.

♥♥♥ پروفایل انگلیسی زیبا با معنی ♥♥♥

.The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج می گیرند.

متن زیبا

.Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

…Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران…

♥♥♥ متن زیبا ♥♥♥

۶ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take .responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself
شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان.

نوشته های زیبا

.Don’t be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone
از ایستادگی روی اعتقاداتت نترس، حتی اگر این کار به معنی تنها شدن باشد.

♥♥♥ نوشته های زیبا ♥♥♥

.Excellence is not a skill. It is an attitude
تعالی بودن یک مهارت نیست، بلکه یک نگرش و رویه رفتاری است.

عکس نوشته های زیبا

A distant tour begins with one step…
سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود

متن پروفایل جالب

تصاویر زیبا با متن

.Happiness is not something ready made. It comes from your own actions
شادی چیزی حاضری و آماده نیست. شادی از اقدامات و کارهای ما ناشی می‌شود.

متن پروفایل جالب

متن زیبا برای اینستاگرام

.I want to grow old with you and love you for the rest of my life
می‌خواهم با تو پیر شوم و برای باقی عمر عاشق تو باشم.

♥♥♥ متن زیبا برا اینستاگرام ♥♥♥

.The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند.

متن عاشقانه انگلیسی

.I want you today, tomorrow, next week, and for the rest of my life
من تو را برای امروز، فردا، هفته بعد و باقی عمر می‌خواهم.

♥♥♥ متن عاشقانه انگلیسی ♥♥♥

.You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش.

جملات عاشقانه انگلیسی

LOVE is like WAR
…Easy to start
…Difficult to end
…Impossible to forget

♥♥♥ جملات عاشقانه انگلیسی ♥♥♥

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

 

جملات زیبای انگلیسی

.Beauty is confidence applied directly to your face
زیبایی همان اعتماد به نفسی است که مستقیماً در صورتمان ظاهر می‌شود.

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

♥♥♥ جملات زیبای انگلیسی ♥♥♥

.I choose to make the rest of my life the best of my life
تصمیم گرفته‌ام که باقی عمرم، بهترین دوران زندگی‌ام باشد.

جملات انگلیسی برای پروفایل

!Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging … like dying
گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن!

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

Who looses today, won’t find tomorrow
.There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن انگلیسی عاشقانه

متن پروفایل جالب

تو تمام چیزی هستی که من می خوام.

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

,Hate is easy
.Love takes courage
تنفر آسان است،
عشق شجاعت می‌طلبد.

پیشنهاد ما: ۱۳ توصیه ارزشمند از وارن بافت ، بزرگترین سرمایه گذار قرن ۲۰

جملات انگلیسی عاشقانه

متن پروفایل جالب

من میخوام با تو پیر بشم.

♥♥♥ جملات انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

.We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساساتمان را مخفی می‌کنیم…
اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند…

♥♥♥ جملات انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

.Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks
بعضی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

♥♥♥ جملات انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

.Evrey atom of me missed him

ذره ذره وجودم دلتنگ اوست.

♥♥♥ جملات انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

.If you have it love, you don’t need to have anything else

.If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have

اگر عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.

اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید.

جمله عاشقانه انگلیسی

I’m offended … depressing the rain soon stopped …
ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ … ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﺪ ﺁﻣﺪ …

♥♥♥ جمله انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

For you see, each day I love you more

.Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

♥♥♥ جمله انگلیسی عاشقانه ♥♥♥

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,

But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق،

اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

متن برای بیو اینستاگرام

God in the hearts of those who saw no expectations, kind
خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

♥♥♥ متن شاخ برای بیو تلگرام ♥♥♥

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند. (الیزابت تیلور)

♥♥♥ متن انگلیسی برای bio اینستاگرام ♥♥♥

;In the path of love-play, calamity is safety and ease

!Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

♥♥♥ متن برای بیو اینستاگرام ♥♥♥

How far I run With the imagination of your foot print I never go astray

هر چه می‌دوم با گمان رد گام‌های تو گم نمی‌شوم

متن انگلیسی زیبا

.Minute penalty miss squibbles lost heart
دلتنگی تاوان لحظه هاییست که دل می باختیم…

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.Winning is nothing but trying to win is all thing
بردن همه چیز نیست؛ اما تلاش برای بردن چرا. (وئیس لومباردی)

پیشنهاد ما: اینفلوئنسر کیست و چگونه اینفلوئنسر شویم؟

متن زیبای انگلیسی

… When you’re not alone and famine keep
وقتی که هم تنهایی باشه و هم قحطی وفا …

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost
برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای

جملات انگلیسی زیبا

… Bear this in mind I think sometimes not
همین که در خاطرم فکر می کنم گاهی به یاد منی…

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. (دانته)

متن پروفایل زیبا

… Were you love! I learned this from losing
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﯼ ! ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ …

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. (رالف والد وامرسون)

متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام

!When the state is not good and you reach the top of your foot’s not fair
وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى رسیدن انصاف نیست!

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.Force yourself to be best that others expect from you
خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. (هنریواردبیچر)

اسم پروفایل انگلیسی

لحظه ها…………………………………………………. Moments

تو منو به اوج می کشی……………………….You raise me up

شگفت انگیز…………………………………………….. .Amazing

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

فراز و نشیب…………………………………………….Rise and fall

باور نکردنی……………………………………………..Unbelievable

رومئو (نماد عاشق)……………….………………………….Romeo

افسانه (داستان عاشقانه)………………………………Romance

♥♥♥ اسم پروفایل انگلیسی ♥♥♥

سایه ماه………………………………………………Moon shadow

سرنوشت (تقدیر)………………………..…………….Destination

قدرت عشق…………………………………..……..Power of love

دنیای خودمون…………………..……………..World of our own

متن جالب برای پروفایل

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

…Someone that you really have
…I do not dispute his peak
…Not chipped you go … !! do not doubt
کسی که واقعا دوستت داشته باشه …
تو اوجِ اختلافات نه میره ….
نه میذاره تو بری …!! شک نکن …

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.Forgiving is good…but forgetting is better
بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است.

پیشنهاد ما: ۱۶ توصیه ارزشمند جف بزوس ثروتمند ترین مرد جهان

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

!I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها، آسمانی را می گریاند. حتما برای خنده من هم، کاری خواهد کرد!

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot
من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت.

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

. … Wounds, but
. … Good like the first day with the latest, very different
زخم ها خوب می شوند اما …
خوب شدن با مثل روز اول شدن ، خیلی فرق داره …

♥♥♥ متن پروفایل جالب ♥♥♥

.Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

پیشنهاد ما: ۱۵ جمله دارن هاردی که راهنمای خوبی برای جویندگان موفقیت است.

کلام آخر

در این مقاله هدف این بوده که جملات مثبت و انگیزه بخشی گذاشته شود تا دنیای با نشاط تر و شاداب تری داشته باشیم و این حقیقت که کلام به جان انسان نفوذ می کند را با جملات مثبت خواستیم گسترش بدهیم.
بر این باور هستم که هر چقدر کلمات و جملات مثبتی در زندگی مان جاری کنیم به مراتب زندگی بهتری خواهیم داشت.
از شما دوستان هم می خواهم اگر کلمات و جملات انگیزش بخش و مثبتی را هر روز مطالعه می کنید در قسمت نظرات با دوستانتان به اشتراک بگذارید ممنون.

 

درباره‌ی سعید انوشه

زندگی من با کامپیوتر می گذره و دوست دارم اون چیزایی که برام آموزنده بوده رو باهاتون به اشتراک بذارم

یک نظر

 1. واقعا خیلی قشنگ بود
  خیلی ممنووووون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معرفی 30 سایت برای گرفتن بک لینک های بااعتبار
مطمئنا هر سایتی برای گرفتن اعتبار کافی از گوگل، باید از سایت هایی با دامین آتوریتی بالا و ارزشمند برای گوگل، بک لینک بگیرد. در اینجا برای شما 30 عدد از آن ها را معرفی کرده ایم.
 • افزایش اعتبار کلی سایت شما
 • رشد سریع در نتایج گوگل
 • یادگیری ساختن بک لینک در انواع مختلف
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat
 • Montes vutario lacus quis digit turtulis
نام خود را وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید
دانلود فایل
  ایمیل شما پیش ما محفوظ خواهد بود
آیا تعداد فالوورهایتان کم است ؟؟؟
شما می توانید با استفاده از نینجاگرام بیش از ۳۰۰۰ فالورر و لایک (واقعی) در هفته بدست آورید.
 • افزایش فالوور
 • افزایش لایک
 • ارسال کامنت
 • مدیریت اکانت اینستاگرام
 • فالوکردن خودکار
 • آنفالو کردن خودکار
 • لایک خودکار
 • جستجوی مکان
 • کسب درآمد از اینترنت با تولید محتوای اختصاصی
  کسب درآمد از اینترنت با تولید محتوای اختصاصی
  PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LmFwYXJhdC5jb20vdi9XTnE3VA0KP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
  ENJOY AURORA BOREALIS
  محصول آموزش تندخوانی
  * افزایش سرعت چشم ها در هنگام مطالعه
  * کاهش زمان مطالعه
  * افزایش سرعت چشم گیر در درک موضوعات
  * تقویت حافظه و افزایش یادگیری
  * بهبود مدیریت زمان هنگام کار با پکیج تندخوانی
  انتخاب اسم پروفایل
  * آیا می خواهید خاص باشید
  * نام کاربری شیک و جذاب می خواهید
  * در انتخاب اسم پروفایل خود مشکل دارید
  * می خواهید اسم خود را با عکس های زیبا ترکیب کنید

  * با ما همراه باشید
  * و روی لینک زیر کلیک کنید ...
  GET IT NOW
  500% MORE SUBSCRIBERS
  EFFICIENCY
  BOOST YOUR SALES
  CREATIVITY
  INSPIRE YOUR VISITORS
  BE UNIQUE
  CREATE UNIQUE POPUPS